Va aflati aici:

Monografie

Monografie

 • Geografie și patrimoniu de mediu
 • Patrimoniu arhitectural și cultural
 • Economie locală
 • Agricultură
 • Servicii şi infrastructură
 • Educaţională
 • Medico-socială
 • Recreaţională
 • Administraţie locală
 • Organizaţii neguvernamentale
 • Politici de dezvoltare

 


GEOGRAFIE ŞI PATRIMONIU DE MEDIU

1. GEOGRAFIE
• Amplasare: - Orasul Potcoava este situat in partea de est a judetului Olt, la aproximativ 30 km de Municipiul Slatina.
• - Teritoriul se afla de o parte si de alta a vaii paraului Plapcea, afluent pe partea dreapta a raului Vedea, in nordul Campiei Boianului. La nord este marginita de satele Baltati si Bircii, la sud de Ciuresti, la sud-est de Corbu, la sud-vest de Movileni, la est de Optasi-Magura, la vest cu Balteni, Mierlesti si Perieti.
- Satele arondate localitatii Potcoava sunt: Falcoeni, Potcoava, Valea Merilor, Trufinesti si Sinesti, asezate de-a lungul paraului Plapcea.
• Orasul Potcoava se situeaza in apropierea drumului national DN65 Craiova-Pitesti. Din centrul localitatii pana la autostrada Pitesti-Bucuresti sunt de parcurs 65 km, pana la aeroportul din Craiova sunt 80 km iar pana la portul de la Corabia sunt 100 km.
• Căi de comunicare:
- Drumul national DN65 Pitesti-Craiova se afla la aproximativ 10 km de centrul localitatii.
- Drumul judetean DJ703C ce face legatura intre localitatile Scornicesti si Icoana , parcurge intreaga localitate pe o distanta de aproximativ 10 km intersectandu-se cu DJ657D ce face legatura cu comuna Negreni si respectiv cu DJ546B ce face lagatura dintre Potcoava si Movileni, bifurcandu-se in DJ546C Potcoava-Perieti.
- Orasul Potcoava este strabatut de calea ferata Craiova-Pitesti avand doua gari:gara CFR Potcoava si gara CFR Sinesti.
• Localitatea Potcoava dispune de o suprafata totala de 6527 ha impartita astfel:
- Teren arabil – 4726 ha
- Teren ocupat cu livezi si pepiniere pomicole – 21 ha
- Teren ocupat cu vii si pepiniere viticole – 60 ha
- Suprafata pasuni – 408 ha
- Suprafata cu paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera – 690 ha
- Suprafata cu apa si balti – 71 ha .
• Relieful prezinta caracteristici ale câmpiei înalte cu câmpuri prelungi și netede, separate de văi puțin adânci orientate spre sud – est și cu o înclinație usoară, zona este ușor valurită, teritoriul fiind străbătut de pârâul Plapcea, afluent al raului Vedea.
• Din punct de vedere climatic zona apartine sectorului cu clima temperat continentala specific campiei, cu influente submediteraneene, datorate pozitiei depresionare pe care o ocupa in sud-vestul tarii. Se caracterizeaza prin veri foarte calde, cu precipitatii nu prea abundente ce cad mai ales sub forma de averse si prin ierni relativ reci, marcate uneori de viscole puternice dar si de frecvente perioade de incalzire care provoaca discontinuitati repetate ale stratului de zapada si repetate cicluri de inghet-dezghet. Valorile medii ale temperaturii sunt cuprinse intre 10-11.5 grade C iar precipitatiile sunt mai scazute decat in restul teritoriului. Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar ultima zapada catre sfarsitul lunii martie.
• Nu este disponibilă la nivelul Primăriei monografia pedologică a localităţii elaborată de OSPA Olt.
• Mediul geografic – terenuri bune pentru agricultura, apa suficienta , paduri intinse – a oferit conditii favorabile pentru stabilirea locuitorilor si dezvoltarea asezarii.
• Potcoava este o regiune cunoscuta si prin zacamintele de titei si gaze. Cercetarile geologice au fost incepute in anii 1942-1943 de societatea Astra Romana si Romano-Americana prin masuratori seismice. Cu aceasta ocazie a fost stabilita si existenta unor zacaminte de petrol pe aliniamentul Bals - Optasi. Prima sonda sapata a fost sonda 9 Optasi. Continuandu-se cercetarile seismice spre sud a fost sapata sonda 2 Ciuresti, in anul 1958, unde s-a descoperit titei din Sarmatian la 1000 m. In continuare s-a extins saparea sondelor in suprafata si in adancime, astfel ca in anul 1960 au fost delimitate sondele de la Potcoava-Ciuresti (Structura Ciuresti Nord – Vest) si de la Icoana – Badesti –Tufeni (Structrua Ciuresti Sud), la adancime de 1950 – 2050 m. O intreprindere legata de extractia de titei este SNP Petrom, societate cu sediul in Pitesti. Sectia Potcoava a luat fiinta in anul 1960.
• Flora şi fauna respectă zonalitatea geografică impusă de latitudine. Vegetaţia
naturală este fragmentată de vegetatiea de cultura si pajişti stepizate.
• Pădurile de stejerete ocupă podurile interfluviale şi câteva areale din zona
dealurilor piemontane unde apar şi amestecuri. Inserţiile în pădurile de stejar cu alte foioase sunt reprezentate de paltin, carpen, tei ulm.
• Terenurile defrişate sunt ocupate de pajişti stepizate secundare şi terenuri
agricole.
• Fauna cuprinde elemente caracteristice zonei de vegetaţie. Zona forestieră
este populată cu căprioara, mistreţul, vulpea dintre mamifere; acestora li se alătură veveriţa. Păsările semnificative sunt fazan, potarniche, prepelita, garlita, rate, porumbel salbatic, turturica, nagat, ciocarlie etc.
• Arealele puternic antropizate şi înlocuite cu culturi agricole sunt populate cu
rozătoare, insecte, numeroase specii de păsări.
• Localitatea este traversata de paraul Plapcea, iar pe teritoriu se gaseste o singura acumulare de apa importanta la granita cu comuna Perieti in suprafata de aprox. 30 ha in care vietuiesc mai multe specii de pesti cum ar fi : crap, caras, somn, stiuca, salau s.a.
• Nu avem pe raza localitatii rezervatii , arii naturale protejate sau zone aflate in Reteaua Natura 2000.
• Ca atractii turistice ar putea fi de interes practicarea vanatorii si a pescuitului zona dispunand de un bogat potential in aceasta privinta.
• Nu exista gospodarii care practica agroturismul.

_____________________________
° Pedologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul genezei, al evoluţiei şi al distribuţiei solurilor şi cu cunoaşterea constituţiei lor fizice, chimice şi biologice
¹ În măsura în care este posibil, vor fi ataşate fotografii
² situri de importanţă comunitară reprezintă acele arii care, în regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale din anexa 2 a O.U.G. nr. 57/2007 sau a speciilor de interes comunitar din anexa 3 a O.U.G. nr. 57/2007 şi care pot contribui astfel semnificativ la coerenţa reţelei ''NATURA 2000'' şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în regiunile biogeografice respective.

2. PATRIMONIU ARHITECTURAL ŞI CULTURAL

• Nominalizaţi monumente de arhitectură din comună şi anume cetăţi, castele, conace, biserici, mănăstiri, case memoriale, castre (roman, dacic) şi altele. Indicaţi în ce localitate sunt situate acestea şi oferiţi câteva detalii cu privire la perioada construcţiei, valoarea istorică şi arhitecturală, elemente de unicitate şi identitate.
• Care sunt ocupaţiile şi meşteşugurile tradiţionale specifice comunei? (ex. olărit, cioplitură în piatră, ţesut, etc.). Care este situaţia acestora în prezent (câţi meşteri lucrează, care este volumul comenzilor, cum se promovează şi unde sunt localizaţi clienţii)?
• Care sunt obiceiurile şi tradiţiile locale, religioase şi nereligioase? (de exemplu obiceiuri legate de Paşti şi de Crăciun, ziua recoltei, ziua comunei, etc.). Faceţi o scurta descriere a acestora (în ce constă obiceiul respectiv, cine îl practică, etc.).

3. ECONOMIE LOCALĂ

• Cei mai importanţi 10 agenţi economici din zonă:
- SC VISTORIA LUX SRL – producerea de piese din metal cu desfacere in judetele invecinate
- SC TERMOLUX SRL – confectionare tamplarie termopan cu desfacere in toata tara
- SC G.H.B. STYLE SRL – confectii textile cu desfacere prponderent la export
- SC MINELI COM SRL – alimentatie publica in localitate
- SC OCTICAR SRL – comert cu amanuntul
- SC BENZMAR SRL – comert cu amanuntul
- SC FLORI NICO MARKET SRL – comert cu produse nealimentare
- SC MAROSSY MODE SRL – confectii textile
- SC CONSTANTIN SRL – comert cu amanuntul produse alimentare

4. AGRICULTURĂ
• Situatia terenurilor din orasul Potcoava se prezinta astfel:
- Suprafata totala – 6527 ha
- Suprafata arabila – 4726 ha
- Suprafata cu livezi si pepiniere pomicole – 21 ha
- Suprafata cu vii si pepiniere viticole – 60 ha
- Suprafata pasuni – 408 ha
- Suprafata terenuri neagricole – 1312 ha
- Suprafata cu paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera – 690 ha
- Suprafata cu ape si balti – 71 ha .
• Situatia persoanelor dupa suprafata agricola detinuta se prezinta astfel:
- Suprafata sub 1 ha = 370 persoane ;
- Suprafata peste 1 ha si sub 3 ha = 840 persoane ;
- Suprafata peste 3 ha si sub 5 ha = 460 persoane ;
- Suprafata peste 5 ha = 220 persoane .
• Suprafata agricola cultivata in cursul anului 2012 a fost repartizata pe culturile importante dupa cum urmeaza :
- Grau – 1000 ha
- Porumb – 900 ha
- Orz – 200 ha
- Floarea soarelui – 200 ha
- Rapita – 50 ha
- Cartof – 20 ha
• Efectivul de animale la nivelul localitatii se prezinta astfel:
- Cai – 207
- Magari – 3
- Bovine – 670
- Ovine si caprine – 1700
- Porci – 1300
- Pasari – 15000
- Stupi - 400
• Exploatarea terenurilor se face atat de catre persoane fizice cat si de catre societati agricole dintre care cele mai importante, in functie de suprafata de teren cutivata, sunt:
- SC ARMAN CONDTRUCTION SRL Tufeni – 1700 ha
- SC ENERGIA VERDE SRL – 243 ha
- Sc BABOI CASABLANCA SRL – 72 ha
• La nivelul localitatii noastre nu se practica agricultura ecologica certificata si un exista marci traditionale specifice zonei.
________________________
¹ Composesorat - formă de asociere în care proprietăţile sunt administrate împreună de persoane desemnate în urma votului majorităţii, fiecare membru păstrându-şi dreptul de proprietate asupra terenurilor

5. SERVICII ŞI INFRASTRUCTURĂ EDUCAŢIONALĂ
• In orasul Potcoava exista urmatoarele unitati de invatamant:
- Liceul “Stefan Diaconescu” , cu clasele V-XII, in oras Potcoava
- Scoala Generala cu clasele I-VIII , corp A si corp B, in satul Sinesti
- Scoala Generala cu clasele I-IV in oras Potcoava
- Scoala Generala cu clasele I-IV in satul Falcoeni
- Gradinita cu Program Prelungit Potcoava
- Gradinite cu program normal in numar de 3 situate in orasul Potcoava, satul Sinesti si in satul Falcoeni.
• Nu exista la nivelul orasului Potcoava unitati de invatamant private.
• Total absolvenţi în anul 2000 – 41;
• Total absolvenţi în anul 2005 – 50;
• Total absolvenţi în anul 2009 – 72;
• Numarul elevilor necuprinsi intr-o forma de invatamant- 16.
• Numărul total de cadre didactice la nivelul orasului Potcoava este de 57 din care:
- Personal didactic in invatamantul prescolar – 10;
- Personal didactic in invatamantul primar si gimnazial – 32;
- Personal didactic in invatamantul primar – 12;
- Personal didactic in invatamantul gimnazial – 20;
- Personal didactic in invatamantul liceal – 15.
• Din numarul total de cadre didactice 29 sunt navetiste.
• Procentul elevilor care urmează nivelul superior de educaţie este de 48%.

MEDICO SOCIALĂ
• Din punct de vedere medical in localitate exista urmatoarele unitati:
- Cabinete medici de familie – 3
- Cabinete stomatologice – 2
- Farmacii umane – 2
- Cabinete medicale scolare – 1
- Unitate prim-ajutor – ambulanta – 1
In aceste unitati isi desfasoara activitatea un numar de 6 medici si 7 cadre sanitare cu pregatire medie.

RECREAŢIONALĂ
• In centrul localitatii exista un teren de fotbal in suprafata de aproximativ de 1 ha care urmeaza a fi modernizat si transfomat intr-o moderna baza sportiva.
• In orasul Potcoava, langa liceul “Stefan Diaconescu”, exista o moderna Sala de sport cu 200 de locuri in care pot fi practicate in conditii foarte bune in orice anotimp urmatoarele sporturi: tenis de camp, baschet, handbal, fotbal in sala, exercitii de fitness , s.a.
• In localitate exista si un Camin cultural care urmeaza a fi modernizat pentru a putea gazdui in bune conditii evenimente cultural-artisitice specifice.
• In centrul orasului este amenajat un parculet si doua locuri de joaca pentru copii iar in satul Sinesti , lanaga Scoala Generala exista amenajat un mic loc de joaca pentru copii, toate acestea fiind intr-o stare buna.

ADMINISTRAŢIE LOCALĂ
PRIMĂRIA
• Primaria orasului Potcoava este organizata conform organigramei adoptate prin H.C.L. nr. 40/30.10.2012, avand urmatoarele compartimente:
- Primar
- Viceprimar
- Secretar
- Administrator public
- Serviciul stare civila
- Compartimentul juridic si relatii publice
- Compartimentul asistenta sociala , relatia cu rromii
- Compartimentul evidenta funciara, registru agricol
- Compartimentul integrare europeana
- Birou buget contabilitate, impozite –taxe, achizitii publice
- Compartiment urbanism-protectie civila
- Compartiment administrativ, pers. auxiliar
• Numărul total al personalului angajat este de 57 persoane, din care:
- funcţii de demnitate publica – 2 ;
- functionari publici – 10 ;
- personal contractual – 19 ;
- asistenti personali - 26.
• In ultimii 3 ani personalul anagajt al Primariei Potcoava a participat la mai multe cursuri de instruire si perfectionare cum ar fi: scriere de proiecte, management de proiect, elaborarea de strategii şi planuri de dezvoltare, contabilitate si managementul financiar aal institutiilor publice, etc.
• Servicii publice asigurate pe raza localităţii: dispensar uman, dispensar veterinar, post poliţie, punct farmaceutic.
• Primaria Potcoava are WEB site la urmatoarea adresa: http://www.potcoava-olt.ro, acesta fiind in proces de extindere si imbunatatire.


CONSILIUL LOCAL
Date despre organizarea instituţiei.
• La nivelul Consiliului Local Potcoava functioneaza 3 comisii dupa cum urmeaza:
- Comisia pentru activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism ;
- Comisia juridica si de disciplina, apararea ordinii publice si protectia mediului ;
- Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement.
• Consiliul Local Potcoava este alcatuit dintr-un numar de 15 consilieri ce se reunesc in sedinta ordinara o data pe luna iar in sedinta extraordinara ori de cate ori este nevoie de adoptarea unor hotarari in regim de urgenta.
• Orasul Potcoava face parte din Asociatia Oraselor din Romania si intentioneaza pe viitor infratirea cu unitati administrativ teritoriale din alte tari.

ORGANIZAŢII¹ NEGUVERNAMENTALE
• Asociatia Grupul de dezvoltare Locala “Dirjov-Plapcea-Vedea” , infiintata in anul 2012, reprezinta un parteneriat public privat al carui scop este dezvoltarea zonei pentru care se formeaza prin evaluarea, gestionarea si implementarea de proiecte pe fonduri europene depuse in cadrul grupului de diversi actori locali. Presedintele acestei asociatii este Primarul orasului Potcoava, dl. Enachioaia Manuel.
• Asociatia “Padurea – sursa de viata” , infiintata in anul 2012, are ca obiectiv sprijinirea interesului general si local al comunitatii locale privind facilitarea accesului la resurse private si publice din fondul forestier, respectand principiile dezvoltarii durabile. Presedintele acestei asociatii este dl. Marica Stancu Sandel.

POLITICI DE DEZVOLTARE
• Este in curs de elaborare strategia de dezvoltare locala a localitatii pentru perioada urmatoare.
• Proiecte implementate sau in curs de implementare la nivelul localitatii Potcoava:
- “Sala de sport cu nivel de practica sportiva competitionala locala, teren de handbal si 150 de locuri pentru spectatori” – proiect demarat in anul 2007 si finalizat in anul 2009 in valoare totala de 3.670.900 lei. Obiectivul a fost finantat de la bugetul de stat prin Compania Nationala de Investitii;
- “Bloc de locuinte cu 24 u.l. , P.+3E, localitatea Potcoava” – proiect demarat in anul 2007 si finalizat in anul 2009 cu fonduri de la bugetul de stat prin Agentia Nationala pentru Locuinte. Obiectivul are o valoare totala de 3.510.320 lei si cuprinde 19 apartamente cu 2 camere si 5 garsoniere inchiriate persoanelor tinere din localitate;
- “Construire punti pietonale in zona periurbana a orasului Potcoava” – proiect demarat in anul 2009 si finantat de la bugetul de stat prin O.G. 7/2006. In urma licitatiei valoarea contractului este de 1.163.000 lei si presupune construirea a trei punti pietonale in satele Falcoeni – peste valea Dragomiru, Sinesti – peste paraul Osica si Potcoava – peste paraul Plapcea . La aceasta data proiectul este realizat in proportie de aprox. 80% fiind terminate doua dintre cele trei punti;
- “Sistem de colectare selectiva a deseurilor pe teritoriul localitatilor urbane Scornicesti, Potcoava si comunelor Tatulesti, Optasi si Colonesti, judetul Olt” in valoare totala de 684.421,25 euro . In cadrul proiectului au fost infiintate in localitate mai multe puncte de colectare selectiva dotate cu europubele care sunt ridicate si transportate saptamanal catre locurile speciale de depozitare. Proiectul a fost finantat prin programul “Phare 2004 – Programul de coeziune economica si sociala – Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor”;
- “Ranforsare sistem rutier cu lianti bituminosi DC74 (L=1,200 km)” – obiectiv realizat in cursul anului 2012, in valoare totala de 752.790 lei finantat de la bugetul de stat conform H.G. 577/1997. Urmarea acestor lucrari a fost modernizata o portiune de 1200 m din drumul ce leaga localitatea Potcoava de satul Trufinesti.
- “Construire baza sportiva in zona periurbana a orasului Potcoava” proiect demarat in anul 2011 in valoare totala de 575.356 lei si finantat de la bugetul de stat prin O.G. 7/2006. Proiectul se afla in desfasurare urmand a fi finalizat in cursul acestui an.

• Parteneriate în dezvoltarea locală.
Orasul Potcoava impreuna cu comunele invecinate Icoana, Perieti, Balteni, Valea Mare si Strejesti precum si in asociere cu cativa intreprinzatori privati au pus bazele Asociatiei “Grupul de Actiune Locala Dirjov-Plapcea-Vedea” organizatie ce are ca si obiectiv principal atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea zonei prin realizarea de proiecte ata la nivelul autoritatilor publice locale cat si a intreprinzatorilor privati din zona . Asociatia isi are sediul social in cladirea Primariei orasului Potcoava.
• Orasul Potcoava este parte in urmatoarele Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara:
- Asociatia de dezvoltare Intercomunitara “OLTUL” , ce urmareste extinderea retelelor de alimentare cu apa si apa uzata in toate localitatile judetului Olt;
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “OLT-ECO” ce are drept scop implementarea sistemului de colectare selectiva a deseurilor si depozitarea controlata a acestora la nivelul judetului Olt.

PROTECŢIA MEDIULUI
DEŞEURI

• La nivelul localitatii este implementat sistemul de colectare selectiva a deseurilor organizat de Asociatia „SORTIS” Scornicesti din care orasul Potcoava face parte. In acest scop a fost infiintata societatea comerciala „ Salubrizare Sortis Com SRL Scornicesti „ ce are ca scop colectarea selectiva a deseurilor de pe raza oraselor Scornicesti si Potcoava si a comunelor Tatulesti, Optasi, Colonesti. Tariful , incepand cu anul 2013 a fost stabilit la valoarea de 2,03 lei/pers/luna pentru persoane fizice si respectiv 24 lei/mc pentru persoane juridice. Populatia deservita este de 5800 persoane ce trebuie sa plateasca fiecare cate 1 leu/pers/luna, restul fiind suportat din bugetul Primariei.

• Exista in toata localitatea amenajate 25 de puncte de colectare dotate cu 2 sau 3 europubele a cate un mc fiecare inscriptionate corespunzator astfel: gunoi menajer, sticla-plastic, hartie-carton.
• Pentru transportul deseurilor se foloseste o masina speciala de colectare si transport gunoi.
• Nu exista instalatii de compostare individuala a deseurilor menajere pe raza localitatii.

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE
• La nivelul orasului Potcoava exista un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare administrat de SC Compania de Apa Olt SA . Alimentarea cu apa este realizata pentru un numar de aprox. 1050 utilizatori repartizati dupa cum urmeaza :
- In satul Potcoava – 500 utilizatori
- In satul Falcoeni – 300 utilizatori
- In satul Trufinesti - 250 utilizatori
Tariful practicat pentru alimentarea cu apa este de 3,27 lei / mc.
• Sistemul de canalizare este realizat numai in centrul localitatii Potcoava , la acesta fiind racordati in prezent un numar de 220 utilizatori (persoane fizice si institutii publice).
• Tariful precticat pentru prestarea servicului de canalizare este de 0,56 lei/mc.
• La nivelul localitatii exista o statie de epurare a apelor uzate de tip Decantor, administrata tot de SC Compania de Apa Olt SA, tariful practicat pentru acest serviciu fiind de 0,76 lei/mc.
• In ultimii 5 ani nu au fost semnalate cazuri de poluare accidentală a apei.

CALITATEA AERULUI
• In ultimii 5 ani nu au fost semnalate cazuri de poluare accidentală a aerului.
• Dupa tipul combustibililor utilizati la incalzirea rezidentiala in anul 2009 , raportat la numarul total de gospodarii din localitatea Potcoava , avem urmatoarea situatie:
- 60 % din gospodarii au utilizat combustibil solid;
- 30 % din gopodarii au utilizat gaze naturale sau GPL;
- 10 % din gospodarii au utilizat energie electrica sau alte surse.

CALITATEA SOLULUI
Bonitarea terenurilor
Clasele de bonitate ale terenurilor agricole sunt utilizate în vederea impozitării terenurilor aflate în extravilanul localităţilor. Bonitarea se realizează pe baza unui studiu pedologic realizat de Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrotehnice. Studiul pedologic constă în delimitarea, inventarierea şi evaluarea solurilor în vederea utilizării terenurilor pentru producţia agricolă.
• Detaliaţi suprafeţele pe fiecare tip de teren funcţie de clasa de bonitate a terenurilor agricole (extravilan):
- Clasa I: solurile cu fertilitate foarte bună;
- Clasa II: solurile cu fertilitate bună;
- Clasa III: solurile cu fertilitate mijlocie;
- Clasa IV: solurile cu fertilitate slabă.
• Suprafaţa medie totală a terenurilor agricole la nivel de localitate nefolosite în ultimul an este de aproximativ 80 ha. (pârloagă, terenuri de pe care nu s-a realizat venit agricol, incluzand şi viile, livezile).
• La nivelul localitatii Terenuri degradate

• Au fost identificate terenuri degradate? Dacă da, completaţi: denumirea localităţii, localizare teren degradat, suprafaţa, tip degradare (ex. sol contaminat în urma desfăşurării activităţilor economice, inclusiv agricultura, alunecări de teren, suprafeţe erodate, suprafete inundate, terenuri degradate în urma depozitării neconforme a deşeurilor).

Program de lucru

LUNI: 8:00 - 16:00

MARTI: 8:00 - 16:00

MIERCURI: 8:00 - 16:00

JOI: 8:00 - 16:00

VINERI: 8:00 - 16:00