Va aflati aici:

,,Reabilitare termică - Creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Sediu poliție, orașul Potcoava, județul Olt”

,,Reabilitare termică - Creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Sediu poliție, orașul Potcoava, județul Olt”

    

 

 

     UAT ORAȘ POTCOAVA, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ,,Reabilitare termică - Creșterea eficienței energetice în clădirile publice - Sediu poliție, orașul Potcoava, județul Olt” cod SMIS 125955, finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ”Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1: “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea B: ,,Clădiri publice’’.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea costurilor aferente întreținerii clădirii sediu poliție din orașul Potcoava din punct de vedere al eficienței energetice precum și oferirea unui confort hidrotermic optim desfășurării activității aferente destinației clădirii.

 

     Obiectivele specifice ale proiectului
1. Scăderea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) cu 81,47%;
2. Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) cu 80,77%;
3. Scăderea consumului anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep) cu 81,55%;
4. Scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: 80.77%, din care pentru încălzire cu 88,66%, iar pentru răcire cu 90,00%.

 

     Rezultate așteptate
1. Valoarea la începutul implementării proiectului:
a. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 15,69 tone de CO2;
b. Consumul anual de energie primară (kWh/an): 93505,69 kWh/an;
c. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep): 6,55 tep;
d. Consumul anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: 288,29 kWh/m2/an, din care:
- pentru încălzire: 244,66 kWh/m2/an;
- pentru racire: 8,08 kWh/m2/an,
e. Consumul anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) total: 0 kWh/an, din care:
- pentru încălzire: 0 kWh/an;
- pentru răcire: 0 kWh/an;
- pentru preparare apă caldă de consum: 0 kWh/an;
- electric: 0 kWh/an;
f. Procentul din total consum energie primara care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie: 0%

2. Valoarea la finalul implementării proiectului ( de output):
a. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 2,91 tone CO2;
b. Consumul anual de energie primară (kWh/an): 17981,03 kWh/an;
c. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep): 1,21 tep;
d. Consumul anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total: 55,44 kWh/m2/an, din care:
- pentru încălzire: 27,74 kWh/m2/an;
- pentru răcire: 0,81 kWh/m2/an;
e. Consumul anual de energie primară utilizand surse regenerabile (kWh/an) total: 7705,90 kWh/an, din care:
- pentru încălzire: 2537,91 kWh/an;
- pentru răcire: 2358 kWh/an;
- pentru preparare apă caldă de consum: 0 kWh/an;
- electric: 2809,99 kWh/an;
f. Procentul din total consum energie primara care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie: 30%.

 

     Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia Vest, în calitate de Organism Intermediar la data de 13.11.2019.
Proiectul se derulează în Orașul Potcoava, Județul Olt, în perioada de implementare 20.04.2018 – 31.08.2020, conform contractului de finanțare şi are o valoare totală de 912.722,91 lei, din care:
- finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 526.129,72 lei;
- finanțarea nerambursabilă din bugetul național este de 80.466,88 lei;
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 12.379,52 lei.

 

     Date de contact:
Veselu Ovidiu, Administrator public, Tel: 0249.462.355, E-mail: ovidiuveselu@yahoo.com;

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.